Organizacje

Fundacja Widowisk Masowych

Grybów, Polska

Ptaszkowa 633, 33-333

tel.: 730 844 429
email: fundacjawidmas@gmail.com
www: http://fundacjawidowisk.pl

Fundacja działa w zakresie upowszechniania i promowania kultury, sztuki oraz ochrony dziedzictwa narodowego, integracji artystów, integracji europejskiej oraz mniejszości narodowych i etnicznych.  Dla realizacji swoich celów organizuje wydarzenia kulturalne (koncerty, festiwale, wystawy, warsztaty), prowadzi działalność edukacyjną i organizuje wymiany młodzieżowe.

Fundacja jest laureatem nagrody głównej „Kulturowy projekt transgraniczny” Forum Współpracy Wschodnioeuropejskiej w Lublinie z  roku, za organizację Międzynarodowego Festiwalu Teatru Ukraińskiego „Wschód-Zachód”.

stopka strony