Organizacje

Fundacja Wiedzy i Dialogu Społecznego "Agere Aude"

Chorzów, Polska

Żołnierzy Września 73/6, 41-500

tel.: 604 611 464; 508 481 466
email: biuro@agereaude.pl
www: http://www.agereaude.pl

Fundacja działa na rzecz edukacji oraz  budowania dialogu i porozumienia, jako fundamentów społeczeństwa obywatelskiego.  Dla realizacji swoich celów, fundacja prowadzi wiele projektów społecznych i edukacyjnych, m.in. „Akademię Liderów” finansowaną ze środków UE, "Dialog bez barier- LogoLAB", czy też ‘Wybierz kulturę, z hejtem nie jesteś sobą”.