Organizacje

Fundacja Wsparcia Młodych Imigrantów

Warszawa, Polska

Porajów 4 lok.28, 01-188

tel.: 729 229 188
email: info@youngimmigrants.org.pl

Fundacja Wsparcia Młodych Imigrantów została powołana do jednoczenia młodych imigrantów oraz dbania o podtrzymanie ich kultury, tradycji i języka. Fundacja działa na rzecz integracji imigrantów ze społeczeństwem polskim i europejskim oraz walki z dyskryminacją. Organizuje warsztaty artystyczne, wymiany młodzieżowe i szkolenia. 

stopka strony