Organizacje

Fundacja Wspierania Edukacji "AM Consulting and Education"

Chylice, Polska

Marka Grechuty 3, 05-510

tel.: 22 754 00 00

Fundacja wspiera edukację szkolną, akademicką, językową i kulturową dzieci, młodzieży i dorosłych, podnosi kompetencje zawodowe edukatorów oraz przeciwdziała bezrobociu i wykluczeniu społecznemu. Swoje cele realizuje m.in. poprzez organizowanie praktyk i staży zawodowych za granicą dla młodych ludzi.

stopka strony