Organizacje

Fundacja Wspierania Edukacji "AM Consulting and Education"

Konstancin-Jeziorna, Polska

Marka Grechuty 3, Chylice, 05-510

tel.: 530 108 101
email: kursy@amcons.edu.pl

Fundacja wspiera edukację szkolną, akademicką, językową i kulturową dzieci, młodzieży i dorosłych, podnosi kompetencje zawodowe edukatorów oraz przeciwdziała bezrobociu i wykluczeniu społecznemu. Swoje cele realizuje m.in. poprzez organizowanie praktyk i staży zawodowych za granicą dla młodych ludzi.

stopka strony