Organizacje

Fundacja wspierania edukacji i rozwoju „Innowatorium"

Zalesie Górne, Polska

ul. Sinych Mgieł 9, 05-540

tel.: +48694298373
email: zarzad@innowatorium.pl
www: http://innowatorium.org/

Fundacja wspiera nowatorskie rozwiązania w dziedzinie edukacji oraz promuje ideę twórczego i konstruktywnego myślenia. Tworzy wiele innowacyjnych narzędzi edukacyjnych – oryginalnych programów, symulacji, gier miejskich i przestrzennych skierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych. W projekcie wymiany młodzieżowej fundacja wspiera formalnie nieformalną grupę – Młodzieżową Drużynę Ratowniczą.  Posiada doświadczenie w koordynacji i rozliczaniu projektów finansowanych ze środków unijnego programu Erasmus+.

stopka strony