Organizacje

Fundacja Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu "Dolina Lotnicza"

Rzeszów, Polska

ul. Akademicka 8, 35-084

tel.: (17) 865-30-04
email: info@dolina-wiedzy.pl
www: https://dolina-wiedzy.pl

Fundacja prowadzi działalność oświatowo-naukową na rzecz podnoszenia poziomu wykształcenia dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich i małych miast oraz wyrównywania szans edukacyjnych osób defaworyzowanych. Członkowie fundacji prowadzą wykłady na YouTube, organizują pikniki i inne wydarzenia kulturalne  oraz przygotowują warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży. 

stopka strony