Organizacje

Fundacja Wspierania i Organizacji Czasu Wolnego "Chlebek"

Kolbuszowa, Polska

ul. Żytkowskiego 7a, 36-100

tel.: +48 607 965 558
email: fundacjachlebek@gmail.com
www: http://www.fundacjachlebek.pl/

Fundacja prowadzi działalność kulturalno-oświatową, dydaktyczno-wychowawczą oraz opiekuńczo-wychowawczą. Organizuje wypoczynek, wycieczki i inne formy turystyki dla dzieci i młodzieży.

stopka strony