Organizacje

Fundacja Wspierania i Rozwoju Kultury "Via Culturae"

Łódź, Polska

ul. Łąkowa 3/5, lok. 34, 90-562

tel.: 512 185 542 , 535 235 575
email: biuro@viaculturae.eu
www: http://www.viaculturae.eu

Celem fundacji jest wspieranie i upowszechnianie rozwoju kultury, sztuki  nauki w Polsce i poza granicami kraju. Cel ten jest realizowany dzięki organizowaniu wydarzeń kulturalnych na skalę światową, produkcję filmów dokumentalnych, uczestnictwo w europejskich projektach kulturalnych, organizowanie międzynarodowych spotkań muzycznych dla młodzieży oraz prowadzenie szkoleń i warsztatów. 

stopka strony