Organizacje

Fundacja Wspierania Inicjatyw Rozwoju Lokalnego

Chałupy, Polska

Kaperska 51, 84-120

tel.: 577 707 547
email: biuro@fwirl.org.pl
www: http://www.fwirl.org.pl

Fundacja promuje działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnych, budowy społeczeństwa obywatelskiego, zwłaszcza wśród młodzieży oraz aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym.  Fundacja zrealizowała wiele krajowych i międzynarodowych projektów, wśród których można wyróżnić m.in.:

- „Different faces of European culture” 2013r.- wymiana młodzieży, podczas której propagowano przemysł filmowy wśród młodych ludzi;

- „The Power of Social Media” 2016r.- projekt dotyczący roli mediów w życiu człowieka, którego partnerami były Włochy i Rumunia;

- „Enterpreunership for Everybody” 2017r.- projekt dotyczący rozwoju przedsiębiorczości wśród młodych ludzi.

stopka strony