Organizacje

Fundacja Wspierania Kultury Cultura Mundi

Oława, Polska

Drzemlikowice 20, 55-200

tel.: 71 313 10 11
email: culturamundi01@gmail.com

Celem organizacji jest  wspieranie działań artystycznych na arenie międzynarodowej oraz propagowanie wartości na rzecz wspierania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, tj. niepełnosprawnych, mniejszości oraz młodzieży z biednych rodzin. W swoich działaniach Fundacja propaguje idee praw człowieka, równości i niedyskryminacji.

Fundacja Wspierania Kultury realizuje swoje cele poprzez prowadzenie działalności terapeutycznej oraz organizację imprez artystycznych z udziałem zagranicznych i polskich twórców. 

stopka strony