Organizacje

Fundacja Wspierania Obronności i Bezpieczeństwa "FIRMARE 4 LIFE"

Stargard, Polska

Serbska 9 73-110 Stargard, 73-110

tel.: 579 356 701
email: firmare.stargard@gmail.com
www: http://www.firmare4life.pl

Fundacja FIRMARE 4 LIFE działa na rzecz bezpieczeństwa  publicznego i obronności  poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej dla dzieci i młodzieży z klas mundurowych, poradnictwa na rzecz obronności i rozwoju nowych technologii wojskowych oraz działalności dobroczynnej.Dla realizacji swoich celów, fundacja prowadzi różne projekty związane z obroną, ochroną zdrowia, edukacją i wychowaniem (projekt „ASYSTA młodych z regionu zachodniopomorskiego w służbie Niepodległej” – warsztaty dla młodzieży z 2019r.) oraz usługami socjalnymi (wolontariat seniora weterana).

stopka strony