Organizacje

Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych "Umbrella"

Wrocław, Polska

ul. Legnicka 65, 54-206

tel.: +48 71 359 75 00
email: biuro@fundacja-umbrella.org.pl
www: http://fundacja-umbrella.org.pl

Fundacja Umbrella prowadzi wrocławski inkubator organizacji pozarządowych - Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3.

Centrum SEKTOR 3 oferuje kompleksowe szkolenia z zakresu zakładania i funkcjonowania organizacji pozarządowych. Uczy jak założyć fundację lub stowarzyszenie, jak pozyskać środki na jej funkcjonowanie, jak skutecznie promować działania swojej organizacji, jak efektywnie zarządzać zasobami ludzkimi czy zbudować zespół.

Doradza w zakresie  prawa, księgowości, prowadzenia działalności, pozyskiwania funduszy, zarządzania organizacją, budowania wizerunku i promocji – czyli we wszystkim, co związane jest z tematem stowarzyszeń i fundacji.
 

stopka strony