Organizacje

Fundacja Wspólnota Nadziei

Więckowice, Polska

Ogrodowa 17, 32-082

tel.: +48 606 837 302
email: biuro@farma.org.pl
www: https://www.farma.org.pl/

Fundacja Wspólnota Nadziei działa w Więckowicach w gminie Zabierzów koło Krakowa, gdzie prowadzi Farmę Życia. Jest to ośrodek pobytu stałego oraz pracy, terapii i rehabilitacji dla młodzieży i dorosłych osób z autyzmem.

Wspólnota od wielu lat uzyskuje dotacje od agend rządowych, administracji samorządowej, instytucji publicznych i finansowych, organizacji pozarządowych oraz firm.

stopka strony