Organizacje

Fundacja Współpracy Międzynarodowej im. Michała Boyma

Kielce, Polska

Jagiellońska 47/1, 25-606

tel.: 660 004 269
email: boym@boym.pl
www: http://boym.pl/

Celem Fundacji jest działalność wspomagająca rozwój gospodarczy oraz promowanie Rzeczypospolitej Polskiej w świecie. Cel ten jest realizowany m.in. poprzez rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami Polski i innych państw, promowanie nauki języków obcych w Polsce oraz kultury i języka polskiego poza granicami, czy poprzez uczestnictwo w ogólnopolskich programach dotyczących międzynarodowej wymiany kulturalnej i gospodarczej.

Fundacja posiada doświadczenie w organizacji kursów językowych i językowo - hobbystycznych dla dzieci i młodzieży, a także w pracy przy międzynarodowych projektach współfinansowanych przez UE.

stopka strony