Organizacje

Fundacja Współpracy Polsko - Ukraińskiej PAUCI

Warszawa, Polska

ul. Mokotowska 65/7, 00-533

tel.: 48-606-499-922
email: pauci@pauci.pl
www: http://www.pauci.org

Misja Fundacji Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI polegać ma na rozwijaniu zdolności Ukrainy do ściślejszej integracji ze strukturami europejskimi i euro-atlantyckimi w drodze zastosowania doświadczeń Polski i innych państw.

stopka strony