Organizacje

Fundacja Wspomagania Wsi

Warszawa, Polska

ul. Bellottiego 1, 01-022

tel.: 22 636-25-70 do 75
email: fww@fww.pl
www: http://fundacjawspomaganiawsi.pl/

Fundacja wspiera inicjatywy gospodarcze, społeczne i kulturalne mieszkańców wsi i małych miast oraz inicjatywy związane z poprawą infrastruktury technicznej obszarów wiejskich. W ramach swoich działań organizacja prowadzi szereg programów dla młodzieży i dzieci.

stopka strony