Organizacje

Fundacja Youth Act

Koszalin, Polska

Konstytucji 3 Maja 7, 75-820

tel.: 503 074 049
email: youthactoffice@gmail.com

Fundacja wspiera młodzież w samorozwoju, propaguje aktywność obywatelską i tolerancję i integrację społeczną. Prowadzi warsztaty z zakresu praw człowieka, warsztaty improwizacji na zajęciach językowych oraz warsztaty teatralne. Ponadto organizacja bierze udział w wymianach młodzieżowych finansowanych przez Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży Erasmus+.

stopka strony