Organizacje

Fundacja "Zanim nadejdzie jutro"

Sanok, Polska

ul. Kochanowskiego 26/15, 38-500

Cele Fundacji:
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz psychicznym skutkom oddziaływania niekorzystnych stereotypów społecznych.
- podejmowanie inicjatyw na rzecz zbliżenia świata dzieci i dorosłych w kontekście przestrzegania praw dziecka.
- edukacja i promocja rozwoju intelektualnego kobiet.
- pomoc kobietom żyjącym w warunkach przemocy.
- kształtowanie świadomości kobiet i mężczyzn w oparciu o zasady równości, propagowanie zdrowych stylów życia.
- wpieranie przedsięwzięć na rzecz ochrony środowiska.
- przeciwdziałanie bezrobociu.
- edukacja w zakresie demokratycznych zasad życia.