Organizacje

Fundacja Zawodowiec

Warszawa, Polska

Al. Solidarności 115/2, 00-140


email: fundacja.zawodowiec@gmail.com
www: https://fundacjazawodowiec.pl.tl

Fundacja pomaga w wejściu na rynek pracy absolwentom szkół gastronomicznych. Dzięki stażowi młodzi ludzie, zaraz po ukończeniu szkoły, mogli zdobyć doświadczenie w renomowanych restauracjach, cukierniach i hotelach.

Zawodowiec zrealizował 2 projekty dofinansowane z programu Erasmus+,  korzysta też ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER ).

stopka strony