Organizacje

Fundacja "Żólty Szalik"

Frombork, Polska

Braniewska 11, 14-530

tel.: 887 187 010
email: biuro@zoltyszalik.org
www: http://zoltyszalik.org

Fundacja działa w obszarach pomocy społecznej dla rodzin wykluczonych społecznie, integracji i reintegracji zawodowej,  działalności na rzecz niepełnosprawnych oraz edukacji dzieci i młodzieży. Fundacja prowadzi Centrum Wolontariatu, zajmuje się opieką nad osobami starszymi (Centrum Bezpiecznego Seniora), funduje stypendia i prowadzi działalność wydawniczą. Organizacja realizuje również projekty finansowane ze środków unijnych, m.in. Klub Integracji Społecznej we Fromborku.

stopka strony