Organizacje

Fundusz Inicjatyw Lokalnych

Zawiercie, Polska

Senatorska 14, 42-400

tel.: +326702014
email: funduszinicjatyw@interia.pl
www: https://fil.info.pl

FIL wspiera lokalne społeczności, organizacje oraz liderów społecznych. Podejmuje działania i inicjatywy przyczyniające się do rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, wspiera środowiska senioralne, osoby niepełnosprawne. Fundusz zajmuje się promocją zatrudnienia i aktywizacją osób pozostających bez pracy lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Realizuje inicjatywy związane z działaniami na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, działaniami w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

FIL realizował projekt pn. „Mobilność kadry edukacyjnej środowisk senioralnych kluczem do aktywności seniorów” realizowany przy wsparciu programu UE ERASMUS+

stopka strony