Organizacje

Fundusz Patriotyczny

Warszawa, Polska

ul. Szczęśliwicka 62, 02-353

tel.: 22 419 22 88
email: fp@idmn.pl
www: https://fundusz-patriotyczny.pl/

Fundusz Patriotyczny ma za zadanie realizację polityki pamięci w zakresie historii i dziedzictwa Polski, w tym dorobku polskiej myśli społeczno-politycznej, ze szczególnym uwzględnieniem myśli narodowej, katolicko-społecznej i konserwatywnej.

Poprzez swoje działania Fundusz wspierać będzie promowanie postaw patriotycznych i kształtowanie świadomego własnej tożsamości obywatela poprzez upowszechnianie i popularyzację wiedzy dotyczącej historii Polski i polskiego dziedzictwa kulturowego.

 


stopka strony