Organizacje

Fundusz Społeczny Notariatu

Warszawa, Polska

ul. Dzika 19/23, 00-172

tel.: 690 300 549
email: m.rakoca@krn.org.pl
www: www.fundusznotariatu.org.pl

Podstawową formą działalności Funduszu jest finansowe wspieranie najciekawszych i najbardziej wartościowych projektów, wyłonionych spośród propozycji zgłoszonych do otwartego konkursu grantowego przez organizacje pozarządowe.
Głównym celem projektów jest zwalczanie najróżniejszych przejawów wykluczenia dzieci i młodzieży: barier edukacyjnych, ubóstwa, ograniczeń dostępu do dóbr kultury.

stopka strony