Organizacje

Galeria Sztuki w Legnicy

Legnica, Polska

pl. Katedralny 1, 59-220

tel.: 76 862 09 10; 862 06 94
email: galeria@galeria.legnica.pl
www: http://galeria.legnica.eu/

Galeria Sztuki w Legnicy jest miejską instytucją kultury zajmującą się promocją sztuki współczesnej. Galeria działa lokalnie, krajowo, a także międzynarodowo. Przy Galerii działa Otwarta Pracownia Sztuki, która organizuje bezpłatne warsztaty plastyczne i akcje twórcze dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Warsztaty w OPSz są miejscem gdzie nie ma barier społecznych i fizycznych, uczestnicy mają możliwość rozwijania zdolności współpracy w grupie, odkrywania własnych umiejętności, a także są pobudzani do kreatywnego myślenia. Głównym celem funkcjonowania OPSz jest inicjowanie procesów samopoznawczych młodych ludzi, stworzenie im możliwości wyrażania własnych uczuć, potrzeb i marzeń poprzez sztukę, twórczą aktywizację, kształtowanie wrażliwości estetycznej i społecznie pożądanych motywów działań plastycznych.

stopka strony