Organizacje

Gdańskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Promyk Nadziei"

Gdańsk, Polska

ul. Piecewska 9, 80-288

tel.: (58) 347-69-97, 505-085-888
email: biuro@promyknadziei.pl
www: http://www.promyknadziei.pl/

Stowarzyszenie udziela pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych. Swoje cele realizuje wspierając rodziny w wychowaniu oraz udzielając im pomocy materialnej. Stowarzyszenie organizuje wycieczki i obozy profilaktyczno-terapeutyczne, prowadzi działalność konsultacyjną, interwencyjną, oferuje pomoc środowiskową. Przy Stowarzyszeniu działa Katolickie Ognisko Wychowawcze i Młodzieżowy Klub Środowiskowy.

The Gdansk Association to Help Children and Young People "Ray of Hope"
The Association helps children and young people from dysfunctional and low income families. It offers material support, organises trips and camps and runs a counselling service. It also runs youth community centre.

stopka strony