Organizacje

Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych

Gdynia, Polska

ul. 3 Maja 27/31, 81-364

tel.: 58 661 35 41
email: gcop@gdynia.pl
www: http://www.gdynia.pl/dla/mieszkancow/GCOP/300_29904.html

GCOP to samodzielny referat Urzędu Miasta Gdyni odpowiedzialny za współpracę z sektorem pozarządowym. Do jednych z głównych zadań Centrum należy, przeprowadzanie inicjatyw mających na celu integrację środowiska sektora obywatelskiego oraz promowanie działań NGO’sów wśród mieszkańców Gdyni.

Przedstawiciele organizacji znajdą w GCOP wszelkie potrzebne informacje na temat szkoleń, konferencji, wykładów, lokalne kontakty z zasobów Gdyńskiego Banku Danych o Organizacjach Pozarządowych, literaturę i akty prawne przydatne w pracy organizacji, a przede wszystkim ludzi chętnych do współpracy.

Do zadań Centrum należy również koordynacja wszystkich działań wydziałów i jednostek UM Gdynia dotyczących organizacji, w tym obsługa otwartych konkursów ofert.


stopka strony