Organizacje

Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko zs w Ołdrzychowicach Kłodzkich

Ołdrzychowice, Polska

ul. Kłodzka 20, 57-360

tel.: 74 86 89 242
email: oksirgk@wp.pl
www: http://www.kultura.gmina.klodzko.pl/

Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko prowadzi wielokierunkową działalność w zakresie wychowania, edukacji, upowszechniania kultury, sportu i rekreacji. Podstawowym celem Ośrodka jest inicjowanie, propagowanie i tworzenie warunków do zaspokajania i rozwijania potrzeb edukacyjnych, kulturalnych, społecznych i rekreacyjnych mieszkańców Gminy Kłodzko. Odpowiadając na potrzeby środowiska Ośrodek prowadzi swoją działalność w następujących formach:

  • organizowanie spektakli, koncertów, przeglądów, festiwali, wystaw i innych imprez kulturalnych,
  • organizowanie imprez rozrywkowych, turystycznych, sportowych i rekreacyjnych,
  • prowadzenie kółek, sekcji zainteresowań i innych zespołów,
  • organizowanie szkoleń, kursów, warsztatów i form doskonalenia oraz działalność instruktorsko – metodyczna,
  • organizowanie wycieczek, rajdów i imprez rekreacyjno - sportowych,
  • prowadzenie sprzedaży artykułów użytku kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego,
  • prowadzenie impresariatu artystycznego,
  • prowadzenie innej działalności zgodnie z przepisami prawa i związanej z pozyskiwaniem środków finansowych na działalność statutową,
  • świadczenie usług fonograficznych, plastycznych, nagłośnieniowych, oświetleniowych, gastronomicznych oraz innych usług z zakresu kultury, sportu i rekreacji.
stopka strony