Organizacje

Gminne Centrum Informacji w Gierałtowicach

Gierałtowice, Polska

ul. Powstańców Śląskich 1, 44-186

tel.: (32) 44 19 450; 601 337 739
email: gci@gieraltowice.pl
www: http://www.gci.gieraltowice.eu

Gminne Centrum Informacji w Gierałtowicach świadczy bezpłatne usługi w zakresie:
- Udostępniania informacji o regionalnym i ogólnopolskim rynku pracy.
- Pomocy w rozpoczęciu oraz prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.
- Pomocy w doborze pracowników zgodnie z oczekiwaniami pracodawcy.
- Pomocy w poszukiwaniu pracy osobom bezrobotnym i absolwentom.
- Udzielania osobom bezrobotnym porad prawnych z zakresu prawa pracy.
- Pomocy w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych (list motywacyjny, cv).
- Korzystania z Internetu oraz urządzeń biurowych, drukowania i skanowania dokumentów.
- Redagowania ofert pracy.
- Udostępniania informacji na temat szkół i uczelni.
- Udzielania informacji jak znaleźć pracę zagranicą.

stopka strony