Organizacje

Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Bochni

Łapczyca, Polska

Łapczyca 334, 32-744

tel.: + 48 14 610 54 50
email: biuro@gck.bochnia.pl
www: https://gck.bochnia.pl/

Podstawowym zadaniem Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Bochni jest kultywowanie tradycji regionu, edukacja kulturalna dzieci i młodzieży, promocja przez kulturę, opieka nad amatorskim ruchem artystycznym oraz rozwój czytelnictwa. GCKCziS dysponuje kadrą pracowników prowadzącą działalność służącą upowszechnianiu kultury, zachowaniu i promocji dziedzictwa kulturowego oraz popierająca rozwój inicjatyw lokalnych. Są wśród nich instruktorzy świetlic i bibliotek oraz choreografowie, muzycy (zarówno profesjonalni jak i ludowi), plastycy, dyrygenci, a także pracownicy odpowiedzialni za obsługę techniczną imprez oraz administrowanie.

stopka strony