Organizacje

Gminny Ośrodek Kultury w Gąsawie

Gąsawa, Polska

ul. Żnińska 19, 88-410

tel.: (52) 30 36 246
email: gok@gasawa.pl

Gminny Ośrodek Kultury w Gąsawie zajmuje się edukacją kulturalną i wychowaniem przez sztuką, tworzeniem warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowaniem sztuką i wiedzą- rozwojem regionalnych tradycji ludowych, tworzeniem warunków dla rozwoju folkloru, rękodzieła artystycznego i ludowego, rozpoznawaniem, rozbudzaniem i zaspakajaniem potrzeb oraz zainteresowań„ kulturalnych i rekreacyjno-sportowych społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. GOK zobowiązany jest do prowadzenia stałych form działalności oraz do organizowania imprez kulturalnych dla mieszkańców gminy.

stopka strony