Organizacje

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowali

Kowala, Polska

Kowala 104, 26-624

tel.: 48 330 87 83
email: gops@kowala.pl
www: http://www.gopskowala.pl/

Ośrodek jest jednostką organizacyjną Urzędu Gminy. GOPS realizuje ustawowe zadania własne gminy, obowiązkowe zadania własne, zadania zlecone, a także pomocowe  programy państwa w zakresie poprawy życia najbiedniejszych.

Ośrodek aktywizuje środowisko lokalne poprzez wolontariat przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kowali, które jest członkiem ogólnopolskiej sieci wolontariatów.

stopka strony