Organizacje

Gołdapski Fundusz Lokalny

Gołdap, Polska

ul. Wolności 11, 19-500

tel.: 508 118 968 lub 511 128 606
email: gofund@wp.pl
www: http://www.funduszgoldap.pl/

Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny od 2002 roku działa dobroczynnie na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców powiatu gołdapskiego poprzez realizację programu stypendialnego, grantowego i programu wspierającego działalność innych organizacji oraz grup nieformalnych. W ramach programu edukacji pozaformalnej stowarzyszenie realizuje projekty młodzieżowe. Gołdapski Fundusz Lokalny gromadzi fundusze m.in. dzięki wsparciu przedsiębiorców, samorządów, organizacji pozarządowych oraz indywidualnych darczyńców.

stopka strony