Organizacje

Górniczy Klub Sportowy GÓRNIK Grabownica

Grabownica Starzeńska, Polska

Grabownica Starzeńska 395b, 35-207


email: gornikgrabownica1949@gmail.com
www: https://www.facebook.com/GksGornikGrabownica/?locale=pl_PL

Klub ma na celu propagować, organizować i umożliwiać wychowanie fizyczne i sport, upowszechniać rekreację ruchową, turystykę i kulturę oraz edukować w zakresie sportu dzieci, młodzież i dorosłych.

Dla osiągnięcia swoich celów, klub organizuje sekcje sportowe w różnych grupach wiekowych, zawody sportowe oraz zajęcia promujące zdrowy styl życia.

stopka strony