Organizacje

Grupa ENERGA

Gdańsk, Polska

al. Grunwaldzka 472, 80-309

tel.: 58 778 84 44
email: fundacja@energa.pl
www: https://grupa.energa.pl/otoczenie/fundacja

Fundacja Energa powstała w 2009 roku, a już w roku 2011 uzyskała status organizacji pożytku publicznego.

Czujemy wielką odpowiedzialność wobec Fundatora i wobec wszystkich, którzy nam zaufali. Staramy się bardzo, aby każdy dzień wypełniony był życzliwością i troską o tych, których spotykamy na swojej drodze.

Niesiemy pomoc przede wszystkim poszkodowanym przez los dzieciom oraz organizacjom i instytucjom działającym na ich rzecz. Pomagamy ofiarom klęsk żywiołowych, dofinansowujemy zakup sprzętu ratującego zdrowie i życie ludzkie Uczestniczymy w licznych przedsięwzięciach, jesteśmy partnerami projektów o ogólnopolskim zasięgu, docieramy do odległych adresów, aby spotkać się z obrazem biedy, wykluczenia, osamotnienia i niknącej nadziei. Każde spotkanie z człowiekiem jest dla nas ważną lekcją.

stopka strony