Organizacje

Grupa Zagranica

Warszawa, Polska

ul. Noakowskiego 10/6A, 0-666

tel.: 22 299 01 05
email: grupa@zagranica.org.pl
www: http://www.zagranica.org.pl

Grupa Zagranica jest stowarzyszeniem polskich organizacji pozarządowych zaangażowanych we współpracę rozwojową, wspieranie demokracji, pomoc humanitarną oraz edukację globalną. Głównym celem Grupy jest budowanie sprawnego i kompetentnego polskiego sektora organizacji rozwojowych, który w sposób efektywny przyczynia się do rozwoju krajów uboższych oraz jest traktowany jako ważny element polityki zagranicznej i społecznej państwa.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u organizacji.

The Zagranica Group
Zagranica Group is an association of Polish non-governmental organizations involved in international development cooperation, democracy support, humanitarian aid and global education. The overall objective of Zagranica Group is to build efficient and competent NGDO sector in Poland, which effectively supports the development of less affluent countries, and is recognized and considered an important element of Polish foreign and social policy.

stopka strony