Organizacje

Human "Lex" Instytut

Ełk, Polska

Juliana Tuwima 16a/19, 19-300

tel.: 603 321 214

Fundacja prowadzi działania profilaktyczne przeciwko  wykluczeniu społecznemu, przestępczości, narkomanii, alkoholizmowi, pornografii, hazardowi oraz uzależnieniom od gier i Internetu. Swoje działania opiera na prowadzeniu programów edukacyjno-wychowawczych, seminariów, warsztatów i szkoleń dla osób pracujących na co dzień z młodzieżą oraz  realizacji projektów streetworkingowych. Najsłynniejszą akcją streetworkingową fundacji był projekt „To jest moje miejsce, bo kocham to miejsce” z 2019 roku, czyli cykl warsztatów i zajęć edukacyjnych dla dzieci i ich rodzin.