Organizacje

I LIKE CZERSK

Łąg, Polska

ul. Długa 56, 89-652


email: ilikeczersk@gmail.com
www: http://echoczerska.pl

Organizacja promuje wśród gminy i jej mieszkańców rozwój, świadomość narodowa, wartości obywatelskiei demokratyczne w celu integracji europejskiej, rozwoju kontaktów i współpracy między społeczeństwami. Współpracuje ze wszystkimi osobami i instytucjami o podobnych celach i działaniach. Poprzez działalność wydawniczo-dziennikarską i prowadzenie portalu internetowego informuje i lokalnych wydarzeniach.

I LIKE CZERSK zorganizowało i uczestniczyło w projektach europejskich (wymiany młodzieży, szkolenia, seminaria, wizyty studyjne). 

stopka strony