Organizacje

I LIKE CZERSK

Czersk, Polska

ul. Kolejowa 7 / 2, 89-650

tel.: +48601567700
email: ilikeczersk@gmail.com
www: http://echoczerska.pl

Organizacja promuje wśród gminy i jej mieszkańców rozwój, świadomość narodowa, wartości obywatelskiei demokratyczne w celu integracji europejskiej, rozwoju kontaktów i współpracy między społeczeństwami. Współpracuje ze wszystkimi osobami i instytucjami o podobnych celach i działaniach. Poprzez działalność wydawniczo-dziennikarską i prowadzenie portalu internetowego informuje i lokalnych wydarzeniach.

I LIKE CZERSK zorganizowało i uczestniczyło w projektach europejskich (wymiany młodzieży, szkolenia, seminaria, wizyty studyjne).