Organizacje

IACES

Warszawa, Polska

al. Armii Ludowej 16, 00-637


email: iaces.warszawa@gmail.com
www: http://www.iaces.il.pw.edu.pl/

IACES jest to Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Inżynierii Lądowej i kierunków pokrewnych. Celem działalności IACES-u jest integracja trzech środowisk: studenckiego, akademickiego i gospodarczego, wyrobienie międzynarodowych kontaktów pomiędzy studentami budownictwa oraz wymiana informacji z zakresu budownictwa.

IACES - International Association of Civil Engineering Students
The aims of IACES include integration of three groups: students, researchers and entrepreneurs, an international exchange of civil engineering students and exchange of knowledge.

stopka strony