Organizacje

IBM - Polska

Warszawa, Polska

ul. Krakowiaków 32, 02-255

tel.: (22) 87 86 777
www: http://www.ibm.com/pl/pl/

Zaufanie i odpowiedzialność były fundamentami biznesu IBM od samego początku. Te podstawowe wartości przenikają naszą kulturę, od laboratoriów po salę konferencyjną. I przejawiają się w każdej relacji: z naszymi pracownikami, z naszymi klientami oraz ze społecznościami, w których żyjemy i pracujemy.


stopka strony