Organizacje

ICE - International Club of English

Świnoujście, Polska

ul. STAFFA 26, 72- 60

tel.: 502899081
www: https://www.facebook.com/InternationalClubOfEnglish

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

  • Kluby językowe
  • Obozy młodzieżowe
  • Konferencje, Seminaria, Sympozja
  • Koncerty
  • Programy wspierające rozwój jednostki
  • Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów ze stowarzyszeniami organizacjami o podobnych celach działającymi w Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami
  • Działalność wydawniczą i fonograficzną
  • Pozyskiwanie środków na wyżej wymienione cele
  • Wszelkie inne formy umożliwiające realizacje celów stowarzyszenia związane z wyżej wymienionymi.
stopka strony