Organizacje

Instytut Adama Mickiewicza

Warszawa, Polska

ul. Mokotowska 25, 00-560

tel.: (+48 22) 44 76 100
email: recepcja@iam.pl
www: http://www.iam.pl

Stała działalność Instytutu Adama Mickiewicza:
- opowiada Polskę za granicą i aktywnie uczestniczy w wydarzeniach kulturalnych na świecie takich jak festiwale, targi czy wystawy;
- tworzy i aktualizuje zintegrowany system informacji o polskiej kulturze oraz rozpowszechnia te informacje - także w językach obcych - w światowych zasobach www;
- tworzy i gromadzi materiały informacyjne i promocyjne (wielojęzyczne wydawnictwa, ilustracje, nagrania, filmy, programy literackie, projekty wystawiennicze) oraz udostępnia te materiały zainteresowanym osobom i instytucjom w Polsce i za granicą;
- przygotowuje dla zagranicznych profesjonalistów kultury, badaczy i specjalistów z różnych dziedzin niezbędne materiały i informacje o Polsce i polskiej kulturze;
- organizuje wizyty studyjne międzynarodowych kuratorów, promotorów, selekcjonerów, krytyków i twórców.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u organizacji.

stopka strony