Organizacje

Instytut Badań Edukacyjnych

Warszawa, Polska

ul. Górczewska 8, 01-180

tel.: 22 632 02 21
email: ibe@ibe.edu.pl
www: http://www.ibe.edu.pl/

Jest placówką badawczą prowadzącą interdyscyplinarne badania naukowe nad funkcjonowaniem i efektywnością systemu edukacji w Polsce. Instytut uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych, przygotowuje raporty, sporządza ekspertyzy oraz pełni funkcje doradcze. Funkcjonuje pod nadzorem Ministra Edukacji Narodowej.
W ramach działalności statutowej Instytut Badań Edukacyjnych wydaje corocznie publikacje i opracowania naukowe z zakresu szeroko rozumianej edukacji.

stopka strony