Organizacje

Instytut Dyplomacji Gospodarczej

Warszawa, Polska

Al. Jerozolimskie 89/43, 02-001


email: biuro@idegroup.pl
www: http://idegroup.pl

Misją Instytutu jest budowa nowej jakości w Polskiej dyplomacji gospodarczej, a w tym Pragmatyzmu, Rzetelności oraz Efektywności w działaniach biznesowych w Polsce i na całym świecie.

Instytut wspiera działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Edukuje osoby zainteresowane działalnością biznesową na kierunkach wschodnich. Prowadzi szkolenia teoretyczne i praktyczne dla studentów ukierunkowanych bądź zainteresowanych dyplomacją gospodarczą. Współpracuje z wykładowcami i ekspertami zajmującymi się czynnie ekspansją rynków zagranicznych.

stopka strony