Organizacje

Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Kraków, Polska

ul. Romana Ingardena 3, 30-06

tel.: 12 6632988, 12 6632977
email: instytut.europeistyki@uj.edu.pl
www: http://www.europeistyka.uj.edu.pl/

Katedra Europeistyki UJ prowadzi działalność edukacyjną, badawczą i szkoleniową w zakresie europeistyki; prowadzi działalność zmierzającą do przygotowania regionu krakowskiego do nowych zadań, poprzez szkolenia i konsultacje.

The European Department of Jagiellonian University
The European Department provides education, research and training on European studies.

stopka strony