Organizacje

Instytut Europejski w Łodzi

Łódź, Polska

ul. Piotrkowska 262/264, 90-361

tel.: (42) 290 96 70
email: instytut@ie.lodz.pl
www: http://www.ie.lodz.pl

Instytut Europejski istnieje od 1993 roku. Zajmuje się organizacją szkoleń oraz działalnością edukacyjną, badawczą, wydawniczą i informacyjną dotyczącą procesu integracji europejskiej. Instytut współpracuje z Ośrodkiem Badań Europejskich Uniwersytetu Łódzkiego, wraz z którym prowadzi Podyplomowe Studia Europejskie. Instytut posiada własną bibliotekę, w której mieści się Centrum Dokumentacji Europejskiej.

The European Institute
The European Institute in Łódź, established in 1993, focuses its activities on training, education, research, publication and information on European integration. It runs Postgraduate European Studies in cooperation with the European Studies Centre of Lodz University. It has its own library which houses the European Documentation Centre.

stopka strony