Organizacje

Instytut Europy Środkowo-Wschodniej

Lublin, Polska

ul. Niecała 5, 20-080

tel.: 81 532 2907
email: biuro@ies.lublin.pl
www: http://www.iesw.lublin.pl

Instytut Europy Środkowo-Wschodniej jest organizacją naukowo-badawczą; w swej działalności Instytut chce zwrócić uwagę na procesy kształtujące tożsamość Europy Środkowo-Wschodniej; inicjuje i wspomaga liczne przedsięwzięcia badawczo-naukowe, których celem jest promocja dziejów i kultury środkowoeuropejskiej; jest organizatorem wielu międzynarodowych konferencji; prowadzi działalność wydawniczą, która dokumentuje naukowe życie placówki. Instytut należy do Międzynarodowej Federacji Instytutów Europy Środkowo-Wschodniej.

The Central-Eastern Europe Institute
The Institute aims to attract attention to the processes shaping the identity of Central-Eastern Europe. It undertakes and supports research and scientific activities promoting the history and culture of Central-Eastern Europe, organises conferences and publishes the results of its research.

stopka strony