Organizacje

Instytut Francuski w Krakowie

Kraków, Polska

ul. Stolarska 15, 31-043

tel.: 12 424 53 50
email: cours.cracovie@institutfrancais.pl
www: https://www.institutfrancais.pl/

Instytut Francuski w Polsce jest francuską instytucją działającą na rzecz współpracy i wymiany kulturalnej. Instytut działa na rzecz rozwijania współpracy pomiędzy Francją a Polską w różnych dziedzinach:
- Kursy języka francuskiego
- Przedstawicielstwo CampusFrance przyjmuje polskich studentów pragnących podjąć studia we Francji, udziela informacji i oferuje pomoc w zorganizowaniu pobytu we Francji
- Mediateka - to centrum informacji i źródło dokumentacji multimedialnej, zawierające zbiory książek, tytułów prasowych, płyt CD i DVD. To także biblioteka dla dorosłych i dla dzieci, biblioteka dla uczących się języka francuskiego. Mediateka jest również miejscem licznych wydarzeń wokół książek, wykładów i spotkań z autorami. Raz w miesiącu organizowana jest dwujęzyczna godzina bajki dla najmłodszych.
- Współpraca edukacyjna i językowa
- Współpraca kulturalna: dzięki niej, co roku realizowanych jest wiele prestiżowych wydarzeń, organizowanych przy pomocy renomowanych polskich instytucji kulturalnych oraz prywatnych partnerów.
- Polityka wydawnicza i wsparcie przekładów literatury francuskiej na język polski
- Konferencje i debaty: krakowski oddział Instytutu Francuskiego w Polsce, jako tematykę organizowanych spotkań wybiera głównie kwestie pamięci historycznej.
- Współpraca uniwersytecka i naukowa: obejmuje przede wszystkim stypendia rządu francuskiego, współpracę między uniwersytetami, a w szczególności podwójne dyplomy francusko-polskie. Ponadto dział ds. nauki i współpracy uniwersyteckiej organizuje seminaria naukowe, które ułatwiają wymianę pomiędzy polskimi i francuskimi naukowcami.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage'u.

stopka strony