Organizacje

Instytut Goethego

Warszawa, Polska

ul. Chmielna 13 A, 00-021

tel.: +48 22 5059000
email: info-warschau@goethe.de
www: http://www.goethe.de/polska

Instytut Goethego jest stowarzyszeniem powołanym w celu krzewienia języka niemieckiego i wspierania międzynarodowej współpracy kulturalnej. Instytut organizuje wspólnie z niemieckimi i polskimi specjalistami oraz artystami imprezy kulturalne, warsztaty i seminaria. Są to m.in. wystawy i filmy, wieczory autorskie i prelekcje, koncerty i spektakle teatralne. Instytut wspiera nauczanie języka niemieckiego w Polsce (seminaria kształcące i doszkalające dla nauczycieli jęz. niemieckiego, kursy językowe, egzaminy). Biblioteka Instytutu Goethego w Krakowie pełni rolę ośrodka informacyjnego. Udziela ona informacji na temat aktualności z życia kulturalnego, społecznego i politycznego w Niemczech oraz udostępnia zbiory książek i mediów wszystkim, którzy interesują się Niemcami.

The Goethe Institute
The Institute was established to promote the German language and international cultural co- operation. It organises cultural events, workshops and seminars which include art exhibitions, concerts, film screenings, theatre performances and soirees. The Institute organises language courses, examinations and training for German teachers and its library provides information on the latest cultural, political and social events in Germany.

stopka strony