Organizacje

Instytut Inicjatyw Europejskich

Gdynia, Polska

ul. Świętojańska 66/11, 81-393

tel.: 58 664 12 10; 502 464 494
email: info@europeprojects.eu
www: http://www.europeprojects.eu/

Instytut Inicjatyw Europejskich jest instytucją edukacyjno-doradczą w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich (zarówno przygotowania jak i zarządzania projektami).
Instytut zajmuje się rozwijaniem współpracy publicznych i prywatnych podmiotów z Funduszami Unii Europejskiej. Współpracuje z różnego rodzaju instytucjami publicznymi, samorządami i organizacjami.
Przygotowuje projekty o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Posiada również doświadczenie w projektach sieciowych, w których uczestniczy wielu partnerów.

stopka strony