Organizacje

Instytut KOSMOPOLIS - Fundacja Nauki, Kultury i Edukacji

Olsztyn, Polska

Plac gen. Józefa Bema 2, 10-528

tel.: +48 89 722 92 22
email: instytut@kosmopolis.pl
www: https://kosmopolis.pl/

Działalność Instytutu polega na organizacji przedsięwzięć artystycznych na obszarach ze słabo rozwiniętą infrastrukturą kulturalną, gdzie prawdziwą misją jest ożywienie ducha lokalnego i twórcze wykorzystanie lokalnych uwarunkowań. KOSMOPOLIS realizuje projekty naukowo-badawcze, przygotowuje programy edukacyjne, specjalistyczne warsztaty i szkolenia, organizuje konferencje, panele dyskusyjne, festiwale i przeglądy, szkoli menedżerów i pracowników sektora kreatywnego, współpracuje z organizacjami pozarządowymi, instytucjami państwowymi i szkołami oraz wspiera lokalne inicjatywy kulturalne i edukacyjne, zwłaszcza w regionach zagrożonych wykluczeniem społecznym i kulturowym.

stopka strony